Książka, Projekt

Giganci Krajoznawstwa. Rekonstrukcje

Zdjęcie dwóch podróżników na tle zamku w Ogrodzieńcu
Fot. Tomasz Kaczor

Cykl mikrowypraw trasami historycznych wycieczek krajoznawczych

Kiedy?

czerwiec – listopad 2019 r.

Partnerzy:

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”