Szlak turystyczny

Mój MDM

Cykl tabliczek w przestrzeni miejskiej pozwalający na poznanie historii dzielnicy oczami mieszkańców

Kiedy?

lipiec–październik 2012 r.

Gdzie?

Śródmieście Warszawy

Partnerzy:

Tagi #Warszawa