Projekt

Nowa Turystyka

Z dbałością o środowisko naturalne, z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego i w zgodzie z lokalnymi społecznościami – jesteśmy przekonani, że taka turystyka, będąca kontynuacją zasad leżących u podstaw ruchu krajoznawczego, jest kierunkiem wartym rozwijania i powinna stać się turystycznym „mainstreamem”. Wynika to z powodów etycznych. Z jednej strony, jest to troska nad odwiedzanymi miejscami. Z drugiej, uważamy, że taka turystyka jest właściwą odpowiedzią również w obliczu katastrofy klimatycznej. Jednocześnie, co pokazują doświadczenia wielu europejskich regionów, turystyka w zrównoważonym duchu ma szansę, przyciągać turystów na dłużej, przynosić zyski (także w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z turystyką) jak również wzmacniać lokalną tożsamość i poprawiać ogólną jakość życia mieszkańców.

Celem projektu „Nowa Turystyka” jest przeprowadzenie w trzech lokalizacjach partycypacyjnego procesu tworzenia wizji rozwoju lokalnej turystyki. Zawierać one będą ogólne zasady, wartości, mocne strony i kierunki rozwoju dla lokalnej turystyki oraz refleksję nad turystyczną tożsamością. Padną w nich propozycje rozwiązania kluczowych problemów w zakresie lokalnej turystyki. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestie będące potencjalnym lub realnym polem do konfliktu. W tworzeniu dokumentu udział wezmą przedstawiciele samorządu, lokalnych instytucji, znawcy i pasjonaci regionu, przedstawiciele lokalnej branży turystycznej oraz mieszkańcy.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.