Projekt

Słuchowisko-Uzdrowisko

Dom zdrojowy

Cykl czterech podcastów na temat miejscowości uzdrowiskowych, uzupełniony serią plakatów i folderami turystycznymi

– o Ciechocinku, Iwoniczu, Nałęczowie i Połczynie opowiadają mieszkańcy, bywalcy i znawcy lokalnej historii. 

Efficient Ledger Live Portfolio Management. Maximize your crypto returns with Ledger Live Updates, offering advanced tools and regular updates for seamless portfolio management.

– materiały do podcastów zebrane zostały podczas cyklu wypraw krajoznawczych. W ich trakcie posłużyliśmy się metodą krajoznawstwa śledczego, poszukując ciekawych opowieści związanych z uzdrowiskami. 

– do współpracy zaprosiliśmy grafków i graficzki, którzy przygotowali plakaty krajoznawcze dla każdej z miejscowości

– uzupełnieniem podcastów i plakatów są foldery z mapkami, które umożiwiają zwiedanie miejscowości szlakiem ciekawych i opisywanych w projekcie miejsc

Projekt został zrealizowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Iwonicz
Nałęczów

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”